Władze

SHI jest formalnie związkiem pracodawców i ma następujące władze :

Zebranie Ogólne Związku – najwyższa władza Związku, która podejmuje najważniejsze decyzje, takie jak treść statutu, wyznaczanie kierunków działania Związku, ustalanie składek oraz zatwierdzanie sprawozdań innych organów Związku;
Przewodniczący Związku – osoba, która kieruje pracami Związku, reprezentuje go na zewnątrz i przewodniczy Zarządowi Związku;
Zarząd Związku – wykonuje wszelkie uchwały Zebrania Ogólnego, przyjmuje nowych członków, uchwala budżet, powołuje grupy robocze oraz prowadzi wszystkie bieżące sprawy Związku;
Dyrektor Zarządzający – powoływany przez Zarząd i działa na podstawie jego upoważnienia, kierując bieżącymi sprawami Związku w jego codziennej aktywności.

W tej chwili Zarząd składa się z następujących osób :
Krzysztof Osipowicz – Przewodniczący Związku (BIMs Plus)
Marek Kokot – Członek Zarządu (Sanpol)
Sławomir Maciejewski – Członek Zarządu (SBS)
Paweł Szczurek – Członek Zarządu (Grudnik)
Krzysztof Zadorecki – Członek Zarządu (ABG)
Tomasz Boruc – Dyrektor Zarządzający