Władze

ZHI jest formalnie związkiem pracodawców i ma następujące władze :

Zebranie Ogólne Związku – najwyższa władza Związku, która podejmuje najważniejsze decyzje, takie jak treść statutu, wyznaczanie kierunków działania Związku, ustalanie składek oraz zatwierdzanie sprawozdań innych organów Związku;
Przewodniczący Związku – osoba, która kieruje pracami Związku, reprezentuje go na zewnątrz i przewodniczy Zarządowi Związku;
Zarząd Związku – wykonuje wszelkie uchwały Zebrania Ogólnego, przyjmuje nowych członków, uchwala budżet, powołuje grupy robocze oraz prowadzi wszystkie bieżące sprawy Związku;
Dyrektor Zarządzający – powoływany przez Zarząd i działa na podstawie jego upoważnienia, kierując bieżącymi sprawami Związku w jego codziennej aktywności.

W dniu 27 marca 2019 roku odbyło się Zebrani Ogólne Członków Polskiego Związku Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji  ZHI które udzieliło absolutorium Przewodniczącemu Związku Krzysztofowi Osipowiczowi oraz Zarządowi Związku ZHI w składzie: Marek Kokot, Sławomir Maciejewski, Paweł Szczurek i Krzysztof Zadorecki za rok 2018.

W związku z upływem kadencji Zarządu odbyły się wybory Przewodniczącego Związku oraz Zarządu Związku.

Na przewodniczącego Związku ZHI został wybrany Michał Jakubowski reprezentujący firmę Tadmar.

Członkowie Związku wyrazili podziękowanie pierwszemu i dotychczasowemu Przewodniczącemu Krzysztofowi Osipowiczowi za pracę podczas dwóch pierwszych kadencji Związku.

Na funkcje Członków Zarządu Związku zostali wybrani Krzysztof Osipowicz, Marek Kokot, Sławomir Maciejewski oraz Krzysztof Zadorecki.

 

W związku z powyższym od dnia 27 marca 2019 roku  Zarząd składa się z następujących osób :

Michał Jakubowski – Przewodniczący Związku (Tadmar Saint-Gobain)

Krzysztof Osipowicz – Członek Zarządu (BIMs Plus)
Marek Kokot – Członek Zarządu (Sanpol)
Sławomir Maciejewski – Członek Zarządu (SBS)
Krzysztof Zadorecki – Członek Zarządu (ABG)
Tomasz Boruc – Dyrektor Zarządzający