Członkowie

Grupa ABG Sp. z o.o.
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Tel.: +48228607331, fax : +48226350545
Mail: abg@grupaabg.com.pl
Strona www: grupaabg.com.pl
KRS 0000040955
NIP 899-21-54-910
Prezes: Krzysztof Zadorecki

Bims Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Wichrowa 28
60-449 Poznań
Tel. : +48618498100, fax : +48618499128
Mail: poznan@bimsplus.com.pl
Strona www: bimsplus.pl
KRS 0000237415
NIP 778-01-49-826
Prezes: Maciej Górny

Grudnik Sp. z o.o.
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 11a
31-324 Kraków
Tel.: +48126170800, fax : +48126170807
Mail: sekretariat@grudnik.pl
Strona www: grudnik.pl
KRS 0000135068
NIP 945-176-98-59
Prezes: Paweł Szczurek

Heating Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 19
32-0213 Rzeszów
Tel.: +48178522224,
Strona www: heating.pl
KRS 000023163
NIP 813-270-56-06
Prezes: Paweł Dziurgot

HTI BP Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Stoczniowców 5
30-709 Kraków
tel. +48122556740
Mail: jlay@grupa-hbh.p
Strona www: hti-bp.pl
Prezes Sławomir Marcinkowski

Hydrosolar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Stoczniowców 5
30-709 Kraków
Tel.: +48122556770
Mail: office@hydrosolar.pl
Strona www: hydrosolar.pl
KRS 0000291699
NIP 679-01-65-275
Prezes: Sławomir Nowakowski

Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław
Tel.: +48713469999, fax: +48717336298
Mail: instal@ik.pl
Strona www: ik.pl
KRS 0000073751
NIP 899-11-48-563
Prezes: Ryszard Jędrzejewski

Onninen Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warszawa
Tel.: +48225679000, fax: +48225679009
Mail: info@onninen.pl
Strona www: onninen.pl
KRS 0000036846
NIP 526-10-32-852
Prezes: Wiktor Kępiński

Sanpol Sp. z o.o.
ul. Pokrzywno 8
81-315 Poznań
Tel.: +48618746800, fax: +48618746811
Mail: sekretariat@sanpol.pl
Strona www: sanpol.pl
KRS 0000110970
NIP 782-00-69-744
Prezes: Janusz Kasperek

Tadmar Sp. z o.o.
ul. Torowa 2/4
60-315 Poznań
Tel.: +48618272400
Mail: office@tadmar.pl
Strona www: tadmar.pl
KRS 0000956167
NIP 782-290-77-00
Dyrektor Generalny: Joanna Stelmasiak