Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Wyniki badań próbek wyrobów budowlanych

Lp. Nazwa organu zlecającego badanie próbki Jednostka, która przeprowadziła badania / nazwa laboratorium Dane identyfikujące wyrób budowlany Oznakowanie Zamierzone zastosowanie Grupa wyrobów Producent wyrobu / Upoważniony przedstawiciel/ Importer / (adres) Specyfikacja techniczna wyrobu Zasadnicze charakterystyki, w odniesieniu do których sprawdzano deklarowane właściwości użytkowe Metody wg jakich przeprowadzono badania Sprawozdanie z badań (plik PDF) Uwagi
1 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

INSTYTUT
ENERGETYKI
Oddział Techniki
Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu
ul. Wilcza 8
26 – 610 Radom

Grzejnik
aluminiowy G500
(71-008-5000-000)
10-cio elementowy
grzejnik aluminiowy

Zakład produkcyjny:
Z.E.I. Co. Ltd.,
Zhejiang Province,
Chiny.

Numer partii
produkcyjnej:
III/2017

CE

w instalacjach
grzewczych w
budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„PERFEXIM”
LTD Sp. z o.o.
Sp. k.
ul. Samotna 2
61 – 441
Poznań

EN 442-1:
2014
(PN-EN 442-
1:2015-02)

Nominalna moc cieplna:

– Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30
(spełnia)

– Normatywna nominalna moc cieplna Φ50
(spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02
p. 5.4.2,
p. 5.5.1

Sprawozdanie nr 25/18/WINB Odnośnik otworzy się w nowym oknie

Moc cieplna w różnych
warunkach
pracy
(charakterystyka)
(spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02
p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Odporność na działanie
Ciśnienia
(spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02
p. 5.6

2 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury

ul. Wilcza 8, 26-610 Radom

Grzejnik stalowy panelowy CV22 z panelem dekoracyjnym o wymiarach 600×400 mm
Rok produkcji: 01.12.2017

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu:
ZPU IDMAR IDI CAPITAL GROUP sp. z o.o. sp. k.
Krosno, ul. Główna 9a, 62-050 Mosina

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:
– normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia)
– normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatur Φ30 (nie spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02 p.5.4.2.
metoda wagowa

Sprawozdanie z badań Nr 23.1/18/WINB Odnośnik otworzy się w nowym oknie

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02 p. 5.6

3 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki
Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik centralnego ogrzewania CARMEN PLUS
o wymiarach: 400×915 mm, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CARP-40/90DB
Oznaczenie serii/partii:
2017-11-23

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
INSTAL –PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Sp. J., Nowa Wieś k/ Włocławka, ul. Jana Pawła II 12A, 87-853 Kruszyn

PN-EN 442-1:2015
(EN 442-1:2014)

Nominalna moc cieplna:
– normatywna nominalna moc cieplna Φ50
(nie spełnia)
– normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatur Φ30 (nie spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02 p.5.4.2.
metoda wagowa

Sprawozdanie z badań nr 23.2/18/WINB Odnośnik otworzy się w nowym oknie

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02 p. 5.6

4 Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury

ul. Wilcza 8
26-610 Radom

Grzejnik LUPO 2
kolor RAL 9016, szer. 550mm, wys.715mm, głęb. 100-110

data produkcji:
2017-05-27

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu:
Przedsiębiorstwo ALPLAST Piotr Przybyliński, Jarosław Tyczyński S.j.
ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz

PN – EN 442-1:2015-02
(EN 442-1:2014)

Nominalna moc cieplna:
– normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia)
– normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatur Φ30 (spełnia)

PN – EN 442-1:2015-02

Sprawozdanie z badań nr 24/18/WINB Odnośnik otworzy się w nowym oknie

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN – EN 442-1:2015-02

5 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg deklaracji właściwość użytkowych:
Grzejnik łazienkowy drabinkowy zaokrąglony 1100×600

Kod kreskowy:
3663602844709

kolor: chrom

Wymiary:
wys. 1100 x szer. 600x gł. 56 mm

CE

wg. etykiety:
w instalacjach grzewczych w budynkach

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Suszarka do ręczników na wodę do ogrzewania

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London,
W2 6PX,
United Kingdom

Dystrybutor:
CARTORAMA POLSKA Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:

– Normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
– Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2 , p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 21.4/18/WINB Odnośnik otworzy się w nowym oknie

6 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg deklaracji właściwość użytkowych:
Grzejnik łazienkowy 1200×500

Kod kreskowy:
3663602845539

kolor: srebrny mat

model:
WOLFSBANE

Wymiary:
wys. 1200 x szer. 500x gł. 40 mm

CE

wg. etykiety:
w instalacjach grzewczych w budynkach

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Suszarka do ręczników na wodę do ogrzewania

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London,
W2 6PX,
United Kingdom

Dystrybutor:
CARTORAMA POLSKA Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:

– Normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia),
– Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30 (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2 , p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 21.3/18/WINB Odnośnik otworzy się w nowym oknie

7 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg deklaracji właściwość użytkowych:
Grzejnik łazienkowy wykończenie zaokrąglone 1200×500

Kod kreskowy:
3663602844792

kolor: cappuccino

model:
CONWY

Wymiary:
wys. 1200 x szer. 500x gł. 80 mm

CE

wg. etykiety:
w instalacjach grzewczych w budynkach

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Suszarka do ręczników na wodę do ogrzewania

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London,
W2 6PX,
United Kingdom

Dystrybutor:
CARTORAMA POLSKA Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:

– Normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia),
– Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2 , p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 21.2/18/WINB Odnośnik otworzy się w nowym oknie

8 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu wg deklaracji właściwość użytkowych:
Grzejnik łazienkowy 900×500

Kod kreskowy:
3663602845430

kolor: biały

model:
LILIUM

Wymiary:
wys. 900 x szer. 500x gł. 125 mm

CE

wg. etykiety:
w instalacjach grzewczych w budynkach

Wg. deklaracji właściwości użytkowych:
Suszarka do ręczników na wodę do ogrzewania

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London,
W2 6PX,
United Kingdom

Dystrybutor:
CARTORAMA POLSKA Sp. z o.o. , ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:

– Normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
– Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2 , p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 21.1/18/WINB Odnośnik otworzy się w nowym oknie

9 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy Hermes Plus Elite
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: G.HER.PLUS70

Data produkcji: wyprodukowany w 2016 roku

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: HYDROLAND Chrobik Gawęda Malec Wojtycza Spółka Jawna,
Jawornik 658
32-400 Myślenice

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:

– Normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
– Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2 , p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 14.1/18/WINB Odnośnik otworzy się w nowym oknie

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6

10 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik aluminiowy 500/96/10
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Grzejnik aluminiowy STR

Data produkcji: wyprodukowany w 2017 roku

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent wyrobu: HYDROLAND Chrobik Gawęda Malec Wojtycza Spółka Jawna,
Jawornik 658
32-400 Myślenice

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:

– Normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (spełnia),
– Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30 (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2 , p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 14.2/18/WINB Odnośnik otworzy się w nowym oknie

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6

11 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik stalowy panelowy CV22 600×1000
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Grzejnik stalowy panelowy CV22 z podanym rozmiarem grzejnika z panelem dekoracyjnym

Data produkcji: 30.11.2017 r.

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
ZPU IDMAR IDI CAPITAL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
Krosno,
ul. Główna 9A
62-050 Mosina

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:

– Normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia),
– Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30 (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2 , p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 14.3/18/WINB Odnośnik otworzy się w nowym oknie

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6

12 Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu,
Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury,
ul. Wilcza 8,
26-610 Radom

Grzejnik stalowy panelowy
CV22 600×1200
o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym typu wyrobu: Grzejnik stalowy panelowy CV22 z podanym rozmiarem grzejnika z panelem dekoracyjnym

Data produkcji: 30.11.2017 r.

CE

W instalacjach grzewczych w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
ZPU IDMAR IDI CAPITAL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
Krosno,
ul. Główna 9A
62-050 Mosina

EN 442-1:2014

Nominalna moc cieplna:

– Normatywna nominalna moc cieplna Φ50 (nie spełnia),
– Normatywna moc cieplna przy niskiej różnicy temperatury wody i powietrza Φ30 (nie spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2 , p 5.5.1

Sprawozdanie z badań nr 14.4/18/WINB Odnośnik otworzy się w nowym oknie

Moc cieplna w różnych warunkach pracy (charakterystyka) (spełnia)

PN-EN 442-2:2015-02 p. 5.4.2,
p. 5.4.5

Szczelność pod działaniem ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.4

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN-EN 442-1:2015-02 p. 5.6

13 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Instytut Energetyki

Oddział Techniki Grzewczej
i Sanitarnej
w Radomiu

Laboratorium Badawcze Grzejników
i Armatury
ul. Wilcza 8
26-610 Radom

Grzejnik łazienkowy
typ
G 17/50

niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
G 17/50 Stalowy grzejnik łazienkowy, typ G, model G-17/50

Data produkcji:
10-12-2017

CE

wg deklaracji właściwości użytkowych: wodne instalacje ogrzewcze
w budynkach

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Producent:
P.P.H i U „HENIKS” Zbigniew Zarzeka
ul. Tarnowska 32
33-300
Nowy Sącz

EN 442-1:2014

Szczelność pod działaniem ciśnienia
(spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.4

Sprawozdanie nr 07/18/WINB Odnośnik otworzy się w nowym oknie

Odporność na działanie ciśnienia (spełnia)

PN- EN 442-1:2015- 02
p. 5.6

Nominalna moc cieplna
(spełnia)

PN- EN 442-2:2015- 02
p. 5.4.2
p. 5.5.1.