Konwencja 2024

Szanowni Państwo,

Zapraszam na 7. Konwencję Rynku Urządzeń Grzewczych, Sanitarnych, Instalacji, Wentylacji i Klimatyzacji– TARGI INSTALACJE 2024
 
Termin: 23.04.2024 godz. 12:00 – 17:00, Centrum prasowe MTP, pawilon 10 

Ramowy program Konwencji:
11:00 – 12:00 Recepcja, Rejestracja uczestników
 
Część 1 – Część oficjalna, sytuacja w gospodarce i jej przełożenie na wyniki w branży
 
12:00 – 12:05 Otwarcie (Ryszard Jędrzejewski Przewodniczący ZHI, Janusz Starościk – Prezes Zarządu SPIUG, Dominik Szymański, Dyrektor Targów Instalacje, MTP)
12:10 – 12:30 Prawodawstwo UE a branża instalacyjno-grzewcza , kierunki, zakres (Matthieu Duc – doradca ds. polityki UE – Europejskiej Organizacji Przemysłu Grzewczego EHI tbc)
12:30 – 12:50 Dyrektywa EPBD: wdrożenie w Polsce (Tomasz Gałązka – DGN Ministerstwo Rozwoju i Technologii tbc)
12:50 – 13:20 Dyskusja: skutki nowych dyrektyw na rynek budowlany i instalacyjny w Europie i w Polsce Matthieu Duc vs Tomasz Gałązka
13:20 – 13:40 Rynek Budowlany w Polsce 2023-2024 Małgorzata Walczak-Gomuła – Prezes ASM)
13:40 – 14:00 Rozdanie statuetek Rynku Instalacyjnego (Waldemar Joniec – redaktor naczelny Rynek Instalacyjny)
14:00 – 15:00 Przerwa lunch i rozmowy w kuluarach
 
Część 2 – Rynek instalacyjny
 
15:00 – 15:25 Gospodarka 2024 i sytuacja płatnościowa w branży, (Michał Modrzejewski – Allianz – Trade)
15:15 – 15:30 Rynek urządzeń grzewczych 2023 i perspektywy 2024 (Janusz Staroscik – Prezes Zarządu SPIUG)
15:30 – 15:40 Organizacja FEST, Rynek hurtowni w Europie – Dobrochna Kasperek, FEST
15:40 – 15:50 Rynek instalacyjny 2023 – prezentacja raportu ZHI Tomasz Boruc – ZHI)
15:50 – 16:30 Dyskusja: Trendy w dystrybucji oraz przyszłość branży 2024 – 2030 (Joanna Stelmasiak – Tadmar, Krzysztof Ciemięga – Bosch)
16:30 – 16:55 Prezentacja BCU w Żywcu, Bydgoszczy, Miastku i Krzeszowicach (Przedstawiciele BCU)
16:55 – 17:00 Podsumowanie i zamknięcie Konwencji (SPIUG, ZHI)

Link do prezentacji:
https://zhi.org.pl/konwencja-2024/prezentacje-do-pobrania/