Władze

ZHI jest formalnie związkiem pracodawców i ma następujące władze :

Zebranie Ogólne Związku – najwyższa władza Związku, która podejmuje najważniejsze decyzje, takie jak treść statutu, wyznaczanie kierunków działania Związku, ustalanie składek oraz zatwierdzanie sprawozdań innych organów Związku;
Przewodniczący Związku – osoba, która kieruje pracami Związku, reprezentuje go na zewnątrz i przewodniczy Zarządowi Związku;
Zarząd Związku – wykonuje wszelkie uchwały Zebrania Ogólnego, przyjmuje nowych członków, uchwala budżet, powołuje grupy robocze oraz prowadzi wszystkie bieżące sprawy Związku;
Dyrektor Zarządzający – powoływany przez Zarząd i działa na podstawie jego upoważnienia, kierując bieżącymi sprawami Związku w jego codziennej aktywności.

W dniu 16 czerwca 2023 roku odbyło się Zebranie Ogólne Członków Polskiego Związku Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji  ZHI które udzieliło absolutorium za rok 2020 Przewodniczącemu Związku Ryszardowi Jędrzejewskiemu oraz Zarządowi Związku ZHI w składzie: Maciej Górny, Marek Kokot, i Krzysztof Zadorecki.

W związku z zakończeniem kadencji Przewodniczącego i Zarządu Związku zostały przeprowadzone wybory w wyniku których wybrano Przewodniczącego i Członków Zarządu Związku ZHI.

Od dnia 13 czerwca 2023 roku  Zarząd Związku ZHI składa się z następujących osób :

Ryszard Jędrzejewski – Przewodniczący Związku (Instal-Konsorcjum)

Maciej Górny – Członek Zarządu (BIMSPlus)
Jakub Kasperek – Członek Zarządu (Sanpol)
Joanna Stelmasiak – Członek Zarządu (Tadmar)