Zarząd SHI w niezmienionym składzie

Podczas Zebrania Członków Związku SHI w dniu 5 kwietnia zostało udzielone absolutorium po dwuletniej kadencji ustępującemu Zarządowi SHI oraz wybrano nowy Zarząd na kolejną dwuletnią kadencję.

Skład Zarządu Związku SHI pozostał niezmieniony:

Krzysztof Osipowicz – Przewodniczący

Marek Kokot – Wice Przewodniczący

Sławomir Maciejewski – Członek Zarządu

Paweł‚ Szczurek – Członek Zarządu

Krzysztof Zadorecki – Członek Zarządu